Politica de confidentialitate – DPP

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016(în continuare “Regulament” sau “Regulamentul”) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) doar atunci când ne acordați dreptul de a le prelucra.

Operatorul de date cu caracter personal este societatea Piata Acasa S.R.L., societate inregistrata in Romania la Oficiul National Registrul Comertului sub numarul J40/15203/2020, cod de identificare fiscala 43314007, cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Petre Cretu nr. 29.

Categoriile de date personale prelucrate sunt: nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, datele contului bancar, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizați platforma www.savureaza.ro, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul savureaza.ro, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizarii platformei, în contextul plasării unei comenzi prin savureaza.ro sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea platformei.

Scopurile prelucrarii datelor personale:

  1. In vederea desfasurarii relatiilor comerciale cu dumneavoastra, a indeplinirii contractului incheiat;
  2. In vederea promovarii produselor plasate in cadrul platformei savureaza.ro prin campanii de marketing sau orice alt mijloc legal. Colectarea datelor se poate face pentru prelucrarea în scopuri asociate produselor și serviciilor oferite de societate, cum ar fi contactarea dumneavoastră (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon) în legătură cu cererea de bunuri sau servicii ale acestuia. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și pot fi comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, împuternicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului.

Temeiurile prelucrarii sunt reprezentate de obligatiile legale si contractuale in vedere indeplinirii contractului, inclusiv a facturarii dumneavoastra, precum si interesul nostru legitim in promovarea produselor plasate pe platforma.

Durata prelucrarii datelor personale: Piata Acasa S.R.L. va prelucra si va stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare, precum și a duratelor menționate mai sus.

Deoarece acordul în vederea utilizării datelor Dumneavoastră în scopurile mai sus menționate poate include și transmiterea acestora către partenerii noștri datele colectate pot fi redirecționate și către acești terți.

Conform cerințelor Regulamentului, Piata Acasa S.R.L. în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim și dreptul la portabilitatea datelor sau pe cel de ștergere a datelor. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Pentru orice intrebare referitoare la modul in care prelucram datele dumneavoastra, precum si pentru exercitarea oricarui drept legitim, va rugam sa va adresati pe e-mail Responsabilului nostru pentru protectia datelor la adresa dpo@savureaza.ro.

Cos de cumparaturi inchide